ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΑΝ ΕΧΩ ΤΕΚΝΟ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ;

ΑΥΤΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΕΜΒΡΗ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
October 31, 2019
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗ Ή ΜΕΤΑΘΕΣΗ
October 31, 2019
Share

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 2527/1997,

όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 27 του ν. 4305/2014, η μείωση του ωραρίου εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα, προκειμένου για τακτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., που έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ή παιδιά έως 15 ετών που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1 με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω ή σύζυγο με αναπηρία 80% και άνω τον οποίο συντηρεί, γίνεται χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών τους.