ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΕ ΣΕ 354 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ
September 11, 2018
ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΔΕΙΑΣ & ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΠΟΛΥΜΕΝΟ;
September 11, 2018
Share

Υπεγράφη η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ)

μεταξύ των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Δημοσίας Τάξεως για την ένταξη των δημοτικών αστυνομικών στην Ελληνική Αστυνομία. Αναφορικά με τα προσόντα που πρέπει να συγκεντρώνουν οι προς ένταξη δημοτικοί αστυνομικοί ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω:

– Πρέπει να είναι κάτοχοι αντίστοιχου πτυχίου ή διπλώματος ή απολυτηρίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στην ΚΥΑ.

– Να μην υπερβαίνουν το 45ο έτος και να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

– Να είναι υγιείς και να διαθέτουν κατάλληλα σωματικά, ψυχικά και διανοητικά προσόντα.

– Να έχουν ανάστημα οι άνδρες τουλάχιστον 1.70 μ. και οι γυναίκες 1.65.

– Να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην έχουν παραπεμφθεί σε δίκη για ποινικά αδικήματα, τα οποία ρητά αναφέρονται στην ΚΥΑ, καθώς και να μην έχει ασκηθεί σε βάρος τους πειθαρχική δίωξη για παραπτώματα που επισύρουν προσωρινή ή οριστική παύση και να μην τους έχει επιβληθεί τέτοια πειθαρχική ποινή.

Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε εδώ την σχετική ανακοίνωση.