ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ ΝΑ ΜΟΥ ΜΕΙΩΣΕΙ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ;

ΑΠΟΛΥΘΗΚΑ ΕΠΕΙΔΗ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑ ΣΕ ΑΠΕΡΓΙΑ
September 11, 2018
ΕΛΗΞΕ Η ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ ΠΡΙΝ ΠΑΡΩ ΑΔΕΙΑ
September 11, 2018
ΑΠΟΛΥΘΗΚΑ ΕΠΕΙΔΗ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑ ΣΕ ΑΠΕΡΓΙΑ
September 11, 2018
ΕΛΗΞΕ Η ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ ΠΡΙΝ ΠΑΡΩ ΑΔΕΙΑ
September 11, 2018
Share

Η αμοιβή των εργαζομένων εξαρτάται πάντα

από την χρονική διάρκεια της ημερήσιας απασχόλησης τους. Κάθε συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου για μείωση του ωραρίου απασχόλησης και ανάλογη μείωση αποδοχών είναι έγκυρη, εφόσον καταρτίζεται εγγράφως. Στην περίπτωση που ο εργοδότης προβεί μονομερώς, δηλαδή χωρίς ειδική συμφωνία με τον εργαζόμενο, στην μείωση του ωραρίου και των αποδοχών προκαλώντας οικονομική ή ηθική βλάβη στον μισθωτό, γίνεται λόγος για μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων σύμβασης εργασίας του. Τότε, ο εργαζόμενος μπορεί είτε να θεωρήσει την μονομερή βλαπτική μεταβολή ως καταγγελία και να αξιώσει ό,τι ο νόμος ορίζει είτε να αποκρούσει την μεταβολή και να συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες του όπως προηγουμένως καθιστώντας με αυτό τον τρόπο τον εργοδότη υπερήμερο, αν αρνηθεί τις υπηρεσίες του.