άδεια

Στο άρθρο 49 του Υπαλληλικού Κώδικα ορίζεται ότι

«επιτρέπεται να μην χορηγείται, να περιορίζεται ή να ανακαλείται η κανονική άδεια προκειμένου να αντιμετωπιστούν έκτακτες ανάγκες της υπηρεσίας, μετά όμως από έγκριση του οργάνου που προΐσταται εκείνου το οποίο είναι αρμόδιο για τη χορήγηση της άδειας. Αν τέτοιο όργανο δεν υπάρχει, αποφασίζει το αρμόδιο για τη χορήγηση της άδειας όργανο.» Ο περιορισμός του δικαιώματος των δημοσίων υπαλλήλων στην κανονική άδεια επιτρέπεται εφόσον συντρέχουν ανάγκες της υπηρεσίας που προέκυψαν από αιφνίδια, απρόβλεπτα γεγονότα. Τούτο διότι, ο σκοπός της κανονικής άδειας δεν επιτρέπεται να οδηγεί σε κατάχρηση, ήτοι να εμποδίζει την ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας.

Ωστόσο, η άδεια που δεν χορηγήθηκε λόγω ανάκλησης (εν όλω ή εν μέρει), χορηγείται υποχρεωτικά το επόμενο έτος, δηλαδή προσαυξάνει την ετήσια κανονική άδεια του υπαλλήλου του επόμενου έτους.

September 12, 2018

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ;

Στο άρθρο 49 του Υπαλληλικού Κώδικα ορίζεται ότι «επιτρέπεται να μην χορηγείται, να περιορίζεται ή να ανακαλείται η κανονική άδεια προκειμένου να αντιμετωπιστούν έκτακτες ανάγκες της […]
September 11, 2018

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΙΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Ν. 4472/2017

Μέχρι σήμερα, οι συνδικαλιστικές άδειες ρυθμίζονταν από δύο νομοθετήματα,
August 31, 2018
egyklios_1_13_6_2018.jpg

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΣΕ