ΜΠΟΡΕΙ ΕΝΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΧΑΣΕΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ;

Share

Σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 2 του Υπαλληλικού Κώδικα,

«στους υπαλλήλους επιτρέπεται η χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές συνολικής διάρκειας έως «πέντε (5) ετών», ύστερα από αίτηση τους και γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους». Ήτοι, μπορεί να αιτηθεί τη λήψη άδειας άνευ αποδοχών, αναφέροντας τους σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους, που συντρέχουν στο πρόσωπό του και εν προκειμένου, την απουσία του για επαγγελματικούς λόγους.