ΜΠΟΡΕΙ Ο ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ;

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
September 11, 2018
ΑΝ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΚΑΤΕΛΗΞΑΝ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ, ΘΑ ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ;
September 11, 2018
Share

Ο δημόσιος υπάλληλος μπορεί να

συμμετέχει στη διοίκηση ανώνυμης εταιρείας, κατόπιν άδειας από τον οικείο Υπουργό και για τους υπαλλήλους νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου από το ανώτατο μονομελές όργανο διοίκησης ή εφόσον δεν υπάρχει τέτοιο όργανο από τον πρόεδρο του συλλογικού οργάνου της διοίκησης. Απαραίτητη είναι, ακόμη, η αιτιολογημένη και θετική υπέρ της συμμετοχής του δημοσίου υπαλλήλου στη διοίκηση της ανώνυμης εταιρείας, γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου.