Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΟΥΝ ΚΗΡΥΞΕ ΠΤΩΧΕΥΣΗ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ;

ΤΟ BBC ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
September 11, 2018
ΠΟΙΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ;
September 11, 2018
Share

Η καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης είναι απαραίτητη προϋπόθεση

για την εγκυρότητα της καταγγελίας σύμβασης εργασίαςπριν την πτώχευση της εταιρείας. Μετά την κήρυξη την πτώχευσης, η καταγγελία είναι έγκυρη χωρίς την καταβολή της αποζημίωσης, ακόμα κι ο εργαζόμενος απασχολείται προσωρινά για τις ανάγκες διαχείρισης της πτωχευτικής περιουσίας. Δεν χάνει, βέβαια, την αποζημίωση, για την οποία κατατάσσεται μεταξύ των προνομιακών δανειστών (θα είναι, δηλαδή, από τους πρώτους που θα ικανοποιηθούν από την πτωχευτική περιουσία).