ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΩ, ΑΝ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ;

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΕΙ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
September 11, 2018
Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΠΑΡΕΙΧΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΑΥΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ;
September 11, 2018
Share

Αν ο εργοδότης, στα πλαίσια άσκησης του διευθυντικού δικαιώματος,

αναθέσει στον εργαζόμενο κατά την διάρκεια του ωραρίου του εργασία πέραν της συμφωνημένης ή συνηθισμένης (πρόσθετη εργασία), η οποία δενείναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη ή παρεμφερής με τα κύρια καθήκοντά του, ο εργαζόμενος μπορεί είτε να αρνηθεί να την εκτελέσει είτε να την αποδεχθεί ρητώς ή σιωπηρώς. Στην τελευταία περίπτωση, εφόσον δεν υπάρχει συμφωνία, ο εργαζόμενος δικαιούται να ζητήσει το συνηθισμένο μισθό, δηλαδή αυτόν που θα λάμβανε άλλος εργαζόμενος για την ίδια εργασία.