ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ: ΟΤΑΝ Ο ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ…ΠΕΔΙΟ ΜΑΧΗΣ
September 11, 2018
ΑΠΟΛΥΘΗΚΕΣ; ΕΛΑΒΕΣ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ; ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
September 11, 2018
Share

Η διαπιστωτική πράξη της διαθεσιμότητας (του νόμου 4093) σε δημόσιους, μόνιμους υπαλλήλους είναι διοικητική πράξη.

Προσβάλλεται στα διοικητικά Δικαστήρια εντός 60 ημερών από την επόμενη ημέρα, αφότου ο υπάλληλος την παραλάβει. Αν ο υπάλληλος είναι ιδιωτικού δικαίου, αορίστου χρόνου και όχι μόνιμος, έχει προθεσμία να προσβάλλει τη διαπιστωτική πράξη της διαθεσιμότητας α) ΚΑΤΑ μία ΑΠΟΨΗ: εντός 3 μηνών από την επόμενη ημέρα που θα την παραλάβει ή β) ΚΑΤΑ άλλη ΑΠΟΨΗ, πιό βάσιμη: εντός 3 μηνών από τη λήξη της περιόδου του ενός έτους, (εντός του οποίου μπορεί αυτός  αυτός να μεταταχθεί ακουσίως και να συνεχίσει την υπηρεσία του σε άλλο φορέα, όπως στο νόμο προβλέπεται) . Τα παραπάνω αφορούν στη διαθεσιμότητα που δεν επιβάλλεται ως πειθαρχικό μέτρο. Τότε η προθεσμία είναι 60 ημέρες από την επίδοση της πράξης θέσης σε διαθεσιμότητα. Το θέμα είναι σύνθετο και για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε εδώ μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση.