ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ;

ΙΣΧΥΕΙ ΑΚΟΜΑ Η ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ;
September 11, 2018
ΣΕ ΠΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΕΚΔΙΚΩ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ;
September 11, 2018
ΙΣΧΥΕΙ ΑΚΟΜΑ Η ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ;
September 11, 2018
ΣΕ ΠΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΕΚΔΙΚΩ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ;
September 11, 2018
Share

Ως εκ περιτροπής απασχόληση ορίζεται η απασχόληση κατά πλήρες ωράριο (8ωρο),

αλλά για λιγότερες ώρες την εβδομάδα, ή κατά λιγότερες εβδομάδες το μήνα ή κατά λιγότερους μήνες το έτος ή και συνδυασμό αυτών την οποία μπορεί να επιβάλλει ο εργοδότης στους εργαζόμενους της επιχείρησής του σε περίπτωση που περιοριστούν οι δραστηριότητές του και προκειμένου να μην προβεί σε απολύσεις.

Για να επιβληθεί νομίμως καθεστώς εκ περιτροπής εργασίας θα πρέπει να τηρούνται οι εξής προϋποθέσεις :

1. Να αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα η επιχείρηση λόγω του περιορισμένου όγκου εργασιών της.

2. Να έχει προηγηθεί ενημέρωση των εργαζομένων και διαβούλευση με τους νόμιμους εκπροσώπους, χωρίς ωστόσο να απαιτείται η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών.

3. Να μην ξεπερνά τους 9 μήνες (εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους.)

4. Να μην αντίκειται στην καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και τον κοινωνικό ή οικονομικό σκοπό του δικαιώματος, σύμφωνα με το άρθρο 281 του Αστικού Κώδικα.

Όταν ισχύουν τα παραπάνω, ο εργοδότης μπορεί να μου επιβάλλει εκ περιτροπής εργασίας ακόμα κι αν δεν συμφωνώ.