ΠΟΤΕ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΑ Η ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ;

ΙΣΧΥΕΙ ΑΚΟΜΑ Η ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ;
September 11, 2018
ΣΕ ΠΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΕΚΔΙΚΩ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ;
September 11, 2018
Share

Ο εργοδότης μπορεί να επιβάλλει το μέτρο της εκ περιτροπής εργασίας,

όχι όμως με τρόπο που να είναι αντίθετος στην καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και τον κοινωνικό ή οικονομικό σκοπό του δικαιώματος, όπως ορίζει το άρθρο 281 του Αστικού Κώδικα.

Η εκ περιτροπής εργασία επιβάλλεται καταχρηστικά όταν έχει ως αποτέλεσμα να μειώνονται δραματικά οι αποδοχές των μισθωτών. Ιδιαίτερα για τους χαμηλόμισθους όταν οι αποδοχές μειώνονται σε τέτοιο βαθμό ώστε να γίνονται χαμηλότερες κατά ποσόν από το επίδομα ανεργίας που θα ελάμβαναν αν είχε καταγγελθεί η σύμβαση εργασίας. Έτσι, όχι μόνο καθίσταται αδύνατη η συντήρησή και η διαβίωσή τους λόγω της συρρίκνωσης των μισθών, αλλά επιπλέον στερούνται τη δυνατότητα λήψης αποζημίωσης λόγω απόλυσης ή τυχόν επίδομα ανεργίας, ώστε να συντηρούνται όσο διάστημα προσπαθούν να ανεύρουν άλλη εργασία.

 Επομένως όταν η εκ περιτροπής εργασίας επιβάλλεται με αυτόν τον τρόπο δεν αποτελεί μέτρο ευνοϊκότερο από την τυχόν απόλυση. Αντίθετα, συνιστά βλαπτική μεταβολή της σύμβασης εργασίας την οποία οι εργαζόμενοι δύνανται να αποκρούσουν ρητά , δηλώνοντας ότι παρέχουν την εργασία τους υπό τους όρους που ίσχυαν πριν την επιβολή του μέτρου της εκ περιτροπής εργασίας. Σε αυτή την περίπτωση ο εργοδότης καθίσταται υπερήμερος ως προς την καταβολή των μισθών τους, και οι μισθωτοί έχουν αξίωση να τους ζητήσουν.