ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ;

ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΠ ΑΠΟ 27.05.2014
September 11, 2018
ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΩ ΣΕ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ;
September 11, 2018
ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΠ ΑΠΟ 27.05.2014
September 11, 2018
ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΩ ΣΕ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ;
September 11, 2018
Share

Εργατικό ατύχημα θεωρείται το βίαιο συμβάν που επέρχεται κατά την εκτέλεση της εργασίας ή με αφορμή αυτήν,

συνεπεία του οποίου επέρχεται βλάβη στην υγεία ή απώλεια της ζωής του μισθωτού. Προϋπόθεση για τη χορήγηση ασφαλιστικών παροχών από το ΙΚΑ είναι να είναι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ ο μισθωτός, άσχετα με το χρονικό διάστημα ασφάλισής του (ακόμα και για μία μέρα εργασίας στην ασφάλιση του Ιδρύματος). Για να αναγνωριστεί το εργατικό ατύχημα από το ΙΚΑ πρέπει:

– Να αναγγελθεί υποχρεωτικά στο Ίδρυμα από τον εργοδότη, από τον παθόντα ασφαλισμένο και σε περίπτωση αδυναμίας του ή θανάτου του, από τα πρόσωπα που αποκτούν απ’ αυτό δικαιώματα, από τον ιατρό που έδωσε τις πρώτες βοήθειες και κάθε υπάλληλο του ΙΚΑ που λόγω της υπηρεσίας του έλαβε γνώση του ατυχήματος.

– Η δήλωση γίνεται στο πλησιέστερο προς τον τόπο που συνέβη το ατύχημα Υποκ/μα ή Παρ/μα του ΙΚΑ.

– Με την αναγγελία εξομοιώνεται κάθε αίτηση στην οποία μνημονεύεται συγκεκριμένα το ατύχημα και ταυτόχρονα περιγράφονται τα εξωτερικά στοιχεία και περιστατικά που το συνιστούν.

Η προθεσμία αναγγελίας ατυχήματος στο ΙΚΑ είναι 5 ημέρες από το ατύχημα. Μόνο σε περίπτωση που συντρέχουν περιστατικά ανώτερης βίας (λ.χ σεισμός, πλημμύρα) μπορεί να επέλθει αναστολή της προθεσμίας.

Ο δικαιούται ασφαλιστικές παροχές από το ΙΚΑ  και όχι από τον εργοδότη ο οποίος απαλλάσσεται από υποχρεώσεις καταβολής εξόδων νοσηλείας, κηδείας, αποζημίωσης (προς αποκατάσταση περιουσιακής ζημίας που υπέστη από το ατύχημα). Έτσι ο μισθωτός δεν μπορεί να ζητήσει και αποζημίωση από τον εργοδότη και παροχές από το ΙΚΑ. Αυτό ισχύει μόνο για το ΙΚΑ και όχι για τα άλλα Ασφαλιστικά Ταμεία.