ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΙ

ΒΟΜΒΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΖΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
September 11, 2018
ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
September 11, 2018
Share

Η άρνηση του εργοδότη να καταβάλει στον μισθωτό τον οφειλόμενο μισθό του,

καθώς και η καθυστέρηση πληρωμής του, παρέχει στον εργαζόμενο, υπό τις απαιτούμενες κάθε φορά προϋποθέσεις, τα ακόλουθα δικαιώματα:

α) να ασκήσει αγωγή κατά του εργοδότη αξιώνοντας την καταδίκη του τελευταίου να του καταβάλει τους δεδουλευμένους μισθούς του, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας,

β) να ασκήσει το δικαίωμα επίσχεσης της εργασίας του, αρνούμενος την παροχή της για το μέλλον, μέχρις ότου ο εργοδότης του καταβάλει τους καθυστερούμενους μισθούς του,

γ) να επιδιώξει δικαστικώς την αποκατάσταση περαιτέρω ζημίας που τυχόν έχει υποστεί από την υπερημερία του εργοδότη, κατ’ άρθρο 345 Αστικού Κώδικα.