ΠΟΣΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ Η ΜΗΤΕΡΑ ΔΙΔΥΜΩΝ ΤΕΚΝΩΝ;

ΞΕΠΕΡΑΣΑΜΕ ΤΙΣ 3.000 ΠΡΟΒΟΛΕΣ VIDEO ΣΤΟ YOUTUBE!
September 11, 2018
ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ Η ΑΠΟΛΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ;
September 11, 2018
Share

Η γέννηση διδύμων δεν θεμελιώνει δικαίωμα λήψεως

τόσων γονικών αδειών (9 μηνών κατά τον Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων με αποδοχές) όσα και τα τέκνα που γεννώνται, επιβάλλει όμως την υποχρέωση να εξασφαλίζεται στους γονείς διδύμων μεταχείριση η οποία λαμβάνει υπόψη τις ειδικές τους ανάγκες. Και τούτο διότι, η ανατροφή διδύμων τέκνων συνεπάγεται μεν αυξημένα, ποσοτικής φύσεως, βάρη και μεγαλύτερη προσπάθεια για τους γονείς τους, ωστόσο τα δίδυμα τέκνα διανύουν τα ίδια στάδια ανάπτυξης, καθόσον μεγαλώνουν και αναπτύσσονται παράλληλα.