ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ Η ΑΠΟΛΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ;

ΠΟΣΕΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ Η ΜΗΤΕΡΑ ΔΙΔΥΜΩΝ ΤΕΚΝΩΝ;
September 11, 2018
ΑΠΟΛΥΘΗΚΑ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. ΤΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΧΩ;
September 11, 2018
Share

Δεν θεωρείται καταχρηστική, και άρα άκυρη, η απόλυση εργαζομένου,

η οποία οφείλεται σε αντικειμενικούς λόγους ικανούς να δικαιολογήσουν, με γνώμονα το καλώς εννοούμενο συμφέρον της επιχείρησης, τη λήξη αυτής. Έτσι, δεν είναι καταχρηστική η καταγγελία που οφείλεται, μεταξύ άλλων στην πλημμελή εκπλήρωση των καθηκόντων του μισθωτού, σε ανεπαρκή απόδοση αυτού, σε διακοπή της αρμονικής συνεργασίας μεταξύ εργαζόμενου και εργοδότη κ.λπ..