ΕΠΙ 10 ΣΥΝΑΠΤΑ ΕΤΗ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΕ ΔΙΑΔΟΧΙΚΑ ΑΝΑΝΕΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ;

Η ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΟΥ MOBBING ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
September 11, 2018
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΗ;
September 11, 2018
Share

Στην περίπτωση όπου ο καθορισμός ορισμένης διάρκειας στις κάθε φορά ανανεούμενες συμβάσεις εργασίας

δεν δικαιολογείται από τη φύση, το είδος, το σκοπό και τις ειδικότερες συνθήκες παροχής της εργασίας, ούτε και από τις λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης του εργοδότη, αλλά ετέθη σκοπίμως από τον τελευταίο, προκειμένου για την εκ μέρους της καταστρατήγηση των προστατευτικών διατάξεων του δικαίου της καταγγελίας και την απαλλαγή του από την υποχρέωση καταβολής της νόμιμης αποζημίωσης απόλυσης, τότε τεκμαίρεται η εκ μέρους του εργαζομένου κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών της επιχείρησης, με συνέπεια το σύνολο των διαδοχικά καταρτιζόμενων συμβάσεων ορισμένου χρόνου να θεωρείται ως μια ενιαία σύμβαση αορίστου χρόνου, επί της οποίας δεν είναι δυνατή η απόλυσή του εργαζομένου χωρίς καταγγελία και καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης.