ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ;

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ
September 11, 2018
ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΩ ΑΝΗΛΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΟΥ;
September 11, 2018
Share

Σύμφωνα με το Άρθρο 2 του Α.Ν. 1846/1951, όπως τροποποιήθηκε

με το Άρθρο 1 παρ. 1 του Ν.1759/1988, είναι υποχρεωτική η ασφάλιση στο ΙΚΑ των προσώπων που παρέχουν εργασία κατά κύριο επάγγελμα σε εργοδότες με τους οποίους είναι σύζυγοι ή συγγενείς α’ και β’ βαθμού συγγένειας, εφόσον για την εργασία τους αυτή δεν υπάγονται υποχρεωτικά ή προαιρετικά στην ασφάλιση άλλου φορέα κύριας ασφάλισης. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι η ασφάλιση των προσώπων αυτών είναι μεν υποχρεωτική, δεν επιβάλλεται όμως και αυτοδίκαια, πράγμα που σημαίνει ότι για να αρχίσει και να τελειώσει η ασφαλιστική σχέση των εν λόγω προσώπων, θα πρέπει να αναγγελθεί εγγράφως στο Ι.Κ.Α. η έναρξη και η διακοπή της απασχόλησης, από τον εργαζόμενο ή από τον εργοδότη. Με άλλα λόγια, το ΙΚΑ δεν μπορεί να υποχρεώσει το μέλος της οικογένειας που δέχεται στην ατομική του επιχείρηση τις υπηρεσίες μέλους οικογένειας α’ ή β’ βαθμού συγγένειας – χωρίς οι ενδιαφερόμενοι (εργαζόμενος ή εργοδότης) να το ζητήσουν με έγγραφο (αίτηση) προς το ίδρυμα – , την υπαγωγή του εργαζόμενου (μέλους) στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Αυτό, ακολούθως, σημαίνει ότι το ΙΚΑ δεν θα επιβάλει πρόστιμο στον εργοδότη, αν σε ενδεχόμενο έλεγχο της επιχείρησης διαπιστώσει ότι απασχολούνται σε αυτήν ανασφάλιστοι ο σύζυγος του εργοδότη ή συγγενής αυτού α’ ή β’ βαθμού.