ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΜΙΣΘΟΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΟΥ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ;

ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ Η ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ;
September 11, 2018
Ο ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΣΤΗ ΝΕΡΙΤ
September 11, 2018
ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ Η ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ;
September 11, 2018
Ο ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΣΤΗ ΝΕΡΙΤ
September 11, 2018
Share

Όπως γίνεται δεκτό από τα δικαστήρια της χώρας μας, τα μέλη της οικογένειας του εργοδότη,

δηλαδή η/ο σύζυγος, τα παιδιά, οι πρόγονοι κλπ. αυτοί, εφόσον συμβιούν με αυτόν και διατρέφονται από αυτόν, εάν συμβαίνει να απασχολούνται στην επιχείρησή του, θεωρείται ότι δεν υπάρχει το στοιχείο της παροχής εξαρτημένης εργασίας έναντι αμοιβής, λόγω του στενού οικογενειακού δεσμού που συνδέει αυτά. Στην περίπτωση αυτή, δηλαδή, δεν οφείλεται μισθός, καθ’ ότι γίνεται δεκτό ότι η εργασία που παρέχεται στα πλαίσια αυτά αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των κοινών αναγκών της οικογένειας, προς τούτο γίνεται δεκτό ότι αυτή παρέχεται από ηθική και οικογενειακή υποχρέωση.

Ωστόσο, με βάση τα ειδικότερα πραγματικά γεγονότα κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης δεν αποκλείεται να θεωρηθεί ότι, τα μέλη της οικογένειας του εργοδότη παρέχουν εξαρτημένη εργασία, με ό,τι τούτο συνεπάγεται.