ΑΝ ΚΑΙ Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟΛΥΘΗΚΑ ΠΡΩΤΟΣ. ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΟ;

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ
September 11, 2018
Η ΑΤΖΕΝΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
September 11, 2018
Share

Είναι δυνατό οικονομικοτεχνικοί λόγοι, όπως η φθίνουσα

οικονομική πορεία ή ακόμα και η απόλυτη οικονομική δυσχέρεια της επιχείρησης, να οδηγήσουν έναν εργοδότη στην απόφαση να απολύσει μέρος των εργαζομένων. Η σταδιακή μείωση του προσωπικού είναι, λοιπόν, σε ορισμένες περιπτώσεις αδήριτη και επιτρεπτή εφόσον τηρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, δηλαδή η έγγραφη καταγγελία, η προειδοποίηση και η αποζημίωση του εργαζομένου. Ωστόσο, η επιλογή του προσώπου που θα απολυθεί από το σύνολο των εργαζομένων θα πρέπει να γίνει με βάση κοινωνικοοικονομικά κριτήρια. Αυτό συνεπάγεται ότι πρώτα πρέπει να απολυθούν οι νεότεροι και με μικρότερη προϋπηρεσία στην επιχείρηση και έπειτα οι αρχαιότεροι και με μεγαλύτερη προϋπηρεσία.