ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ;

10 ΧΡΟΝΙΑ ΘΑ ΚΡΑΤΗΣΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID 19
September 27, 2020
ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ
September 28, 2020
Share

Της Δικηγόρου-Δημοσιολόγου, Θεοδώρας Γεωργίου*

ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ Η ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ;

Η αποχή από την εργασία λόγω εγκυμοσύνης έχει ρυθμιστεί ως προς την διάρκεια της νομοθετικά από το άρθρο 52 του Ν.3528/2007. Συγκεκριμένα στις υπαλλήλους οι οποίες κυοφορούν, χορηγείται άδεια μητρότητας με πλήρεις αποδοχές δύο (2) μήνες πριν και τρεις (3) μετά τον τοκετό, στο σύνολο πέντε (5) μήνες, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα προσαύξησης της μετά τον τοκετό άδειας κάθε φορά κατά δύο (2) μήνες σε περίπτωση απόκτησης τέκνου πέραν του 3ου.

Οι διατάξεις του άρθρου αυτού κινούνται στο πλαίσιο των διατάξεων του Συντάγματος και το άρθρο 21 που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση του οξυμένου δημογραφικού προβλήματος της χώρας θέτοντας τη μητρότητα και την παιδική ηλικία υπό την προστασία του κράτους αλλά και του άρθρου 33 παρ. 2 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Την άδεια μητρότητας και τα λοιπά δικαιώματα που ρυθμίζονται στο άρθρο 52, τα οποία έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα, δικαιούνται οι γυναίκες υπάλληλοι, ανεξάρτητα από την προϋπηρεσία τους και την ιδιότητα με την οποία εργάζονται. Σημειωτέον ότι τα δικαιώματα αυτά δεν συνδέονται με τη σύλληψη του τέκνου από έγγαμη ή άγαμη γυναίκα, την ηλικία ή τη θρησκεία. Κατά συνέπεια το γεγονός ότι πρόκειται για άγαμη μητέρα δεν επιδρά στη διάρκεια της άδειας μητρότητας (κύησης και τοκετού), της άδειας ανατροφής και του δικαιώματος του μειωμένου ωραρίου.

Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι οι διατάξεις 148-157 του Υ.Κ ορίζουν συγκεκριμένους λόγους απόλυσης και λύσης της υπαλληλικής σχέσης, χωρίς να περιλαμβάνουν –προφανώς- την κυοφορία, έχοντας ως σκοπό την απόλυτη προστασία των δημοσίων υπαλλήλων από τη μονομερή λύση της υπαλληλικής τους σχέσης (απόλυση) για λόγους οφειλόμενους στη δημιουργία οικογένειας.

Καίρια είναι η με αριθμό 167/2014 γνωμοδότηση του ΝΣΚ, η οποία ορίζει ότι το χρονικό διάστημα της άδειας μητρότητας και της αναρρωτικής άδειας που οφείλεται στην κύηση, ως και της άδειας ανατροφής τέκνου, αποτελούν χρόνο πραγματικής υπηρεσίας του δημοσίου υπαλλήλου για τη λήψη της ετήσιας κανονικής άδειάς του.

Περαιτέρω αναφέρει ότι η λήψη εντός συγκεκριμένου έτους άδειας μητρότητας ή αναρρωτικής άδειας, που σχετίζεται με την κύηση, δεν αποστερεί από την ενδιαφερόμενη δημόσιο υπάλληλο το δικαίωμα να λάβει την ετήσια κανονική άδεια της, η οποία αν δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο να της χορηγηθεί εντός του έτους αυτού, πρέπει να της παρασχεθεί εντός του επομένου έτους.


*Η Θεοδώρα Γεωργίου είναι συνεργάτης του Δικηγορικού Γραφείου Γιάννης Καρούζος & Συνεργάτες.