ΕΝΟΨΕΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ. ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΟ;

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΚΑΤΕΒΑΛΕ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΜΕ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙ ΟΤΙ ΑΠΟΛΥΟΜΑΙ. ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΟ;
September 11, 2018
ΤΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΦΕΡΝΕΙ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ Η ΝΕΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
September 11, 2018
Share

Για την θέση των υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα

είναι απαραίτητο να τηρηθούν ορισμένες προϋποθέσεις.  Ο εργοδότης οφείλει πρώτα να προβεί σε διαβουλεύσεις με τους εργαζομένους ή να τους ανακοινώσει  τη λήψη του μέτρου. Προαπαιτούμενο της νομιμότητας αυτού του μέτρου είναι, επίσης, η καταβολή του μισού μισθού για όσο αυτό διαρκεί. Εν τέλει, η εφαρμογή του ως άνω μέτρου δε δύναται καταλάβει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών. Τηρώντας, λοιπόν τις παραπάνω προϋποθέσεις, ο εργοδότης έχει τη δυνατότητα να αποφύγει την απόλυση υπαλλήλων, θέτοντας αυτούς σε διαθεσιμότητα.