ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΕΝΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΝΑ ΠΡΟΣΒΑΛΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΤΟΥ ?

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ?
September 11, 2018
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ?
September 11, 2018
Share

Η πράξη απόσπασης ενός δημοσίου υπαλλήλου

από μία υπηρεσία σε μια άλλη είναι εκτελεστή διοικητική πράξη. Ως εκ τούτου, είναι δυνατόν να προσβληθεί από τον ενδιαφερόμενο. Αρχικά, ο αποσπασθείς υπάλληλος μπορεί να ασκήσει αίτηση θεραπείας, η οποία στρέφεται κατά του οργάνου που εξέδωσε την πράξη, ή ιεραρχική προσφυγή, η οποία στρέφεται κατά του οργάνου που προΐσταται αυτού που εξέδωσε την πράξη. Σημειωτέον, ότι τα δύο ως άνω ένδικα βοηθήματα διακόπτουν την προθεσμία εξήντα ημερών για την άσκηση αίτησης ακυρώσεως. Σε περίπτωση που η απάντηση της διοίκησης δεν είναι η θετική είναι δυνατή η άσκηση αίτησης ακυρώσεως.