ΑΝ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΑΠΑΛΛΑΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΙΣΘΟΥ?

ΜΕ ΔΙΚΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΑ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΞΟΦΛΟΥΝ ΤΑ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΤΟΥΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΒΓΑΛ
September 11, 2018
ΠΟΤΕ Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ?
September 11, 2018
ΜΕ ΔΙΚΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΑ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΞΟΦΛΟΥΝ ΤΑ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΤΟΥΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΒΓΑΛ
September 11, 2018
ΠΟΤΕ Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ?
September 11, 2018
Share

Η υποχρέωση του εργοδότη να καταβάλει μισθό στον εργαζόμενο,

σε περίπτωση που τους συνδέει συγγενικός δεσμός, εξαρτάται από το αν έχει καταρτισθεί ανάμεσά τους σύμβαση εργασίας. Πρέπει να γίνει η εξής διάκριση: αν ο εργαζόμενος παρέχει την εργασία του με στόχο να βοηθήσει τον εργοδότη, λόγω της συγγενικής τους σχέσης, τότε δεν υφίσταται σύμβαση εργασίας. Εν προκειμένω, ο εργαζόμενος εργάζεται λόγω ηθικού καθήκοντος και όχι βάσει συμφωνίας με τον εργοδότη. Ωστόσο, αν έχουν συμφωνήσει ρητά ότι την παροχή εργασίας υπό την καθοδήγηση του εργοδότη και αντίστοιχα την καταβολή μισθού, τότε υφίσταται σύμβαση εργασίας. παρ’ όλη τη συγγενική σχέση. Σημειωτέον, ότι σύμβαση εργασίας και αντίστοιχα υποχρέωση του εργοδότη προς καταβολή μισθού υφίσταται και όταν η παρεχόμενη εργασία είναι υπέρ το δέον, ήτοι δεν αναλογεί απλώς στην παροχή βοήθειας κατά την εργασία συγγενικού προσώπου.