Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ ΕΛΗΞΕ, ΑΛΛΑ ΑΞΑΚΟΛΟΥΘΩ ΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ. ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ?

ΤΙ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ? ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
September 11, 2018
ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΜΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙ ΝΑ ΑΣΚΩ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ?
September 11, 2018
Share

Στην περίπτωση κατάρτισης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου,

η ως άνω σύμβαση παύει αυτοδικαίως, όταν λήξει ο χρόνος για τον οποίο συνομολογήθηκε. Ωστόσο, αν μετά τη λήξη του χρόνου της, ο εργαζόμενος συνεχίζει να παρέχει την εργασία του, χωρίς ο εργοδότης να φέρει αντίρρηση, θεωρείται ότι η σύμβαση εργασίας που συνομολογήθηκε για ορισμένο χρόνο ανανεώθηκε ως αορίστου χρόνου. Σημειωτέον ότι, ο εργαζόμενος θα πρέπει να εξακολουθεί να παρέχει την εργασία του στον εργοδότη για ένα εύλογο χρονικό διάστημα, ήτοι δεν αρκεί να συνεχίσει την εργασία του για λίγες μόνο ημέρες, προκειμένου να θεωρηθεί ότι η σύμβασή του ανανεώθηκε. Είναι δε απαραίτητο ο εργοδότης να γνωρίζει ότι έχει παρέλθει ο χρόνος που όριζε η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, ώστε να είναι δυνατή η ανανέωσή της ως αορίστου.