Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΔΕ ΜΟΥ ΧΟΡΗΓΕΙ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΤΟ 2016. ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΛΑΒΩ ΔΙΠΛΗ ΑΔΕΙΑ ΤΟ 2017?

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΜΕ ΑΠΕΛΥΣΕ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΜΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙ. ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ?
September 11, 2018
ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΝΑ ΧΩΡΙΣΕΙ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΜΟΥ ΣΤΑ ΔΥΟ?
September 11, 2018
Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΜΕ ΑΠΕΛΥΣΕ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΜΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙ. ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ?
September 11, 2018
ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΝΑ ΧΩΡΙΣΕΙ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΜΟΥ ΣΤΑ ΔΥΟ?
September 11, 2018
Share

Η άδεια αναψυχής πρέπει να χορηγείται εντός του έτους στο οποίο αφορά,

ήτοι έως και την 31η Δεκεμβρίου. Εάν ο εργοδότης παραλείψει να χορηγήσει άδεια αναψυχής, ο εργαζόμενος δε δικαιούται να μεταφέρει τις ημέρες άδειας που δικαιούται στο επόμενο ημερολογιακό έτος. Στην ως άνω περίπτωση, συντρέχουν ωστόσο δυσμενείς συνέπειες για τον εργοδότη. Ήτοι, η αξίωση του μισθωτού για λήψη άδειας αναψυχής μετατρέπεται σε χρηματική. Επομένως, οφείλει να καταβάλει στο μισθωτό τις αποδοχές αδείας. Εάν μάλιστα, παρέλειψε με δικό του πταίσμα να χορηγήσει την άδεια, οφείλει να καταβάλει τις αποδοχές αδείας διπλάσιες.