ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΩ ΣΕ ΥΠΟΔΕΕΣΤΕΡΗ ΘΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ;

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
August 26, 2020
ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΟΥΣ
August 28, 2020
Share

Η μητέρα που έχει κάνει χρήση της άδειας μητρότητας ή/και της ειδικής εξάμηνης άδειας,

όταν επιστρέψει στην εργασία της πρέπει να τοποθετηθεί στη θέση όπου βρισκόταν και προηγουμένως ή σε ισοδύναμη με αυτήν θέση.

Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται να εργασθεί με επαγγελματικούς όρους λιγότερο ευνοϊκούς ή συνθήκες διαφορετικές από αυτές που ίσχυαν προηγουμένως.