ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΟΥ?

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ-ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
September 11, 2018
ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ?
September 11, 2018
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ-ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
September 11, 2018
ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ?
September 11, 2018
Share

 Στην έννοια των τακτικών αποδοχών περιλαμβάνονται:

α) Ο συμβατικός ή ο νόμιμος μηνιαίος μισθός ή ημερομίσθιο, και 
β) Οποιαδήποτε άλλη παροχή σε χρήμα ή σε είδος (λ.χ. τροφή, κατοικία), εφ’ όσον καταβάλλεται από τον εργοδότη σαν αντάλλαγμα της παρεχόμενης από τον μισθωτό εργασίας, τακτικά κάθε μήνα ή κατ’ επανάληψη περιοδικά σε ορισμένα διαστήματα του χρόνου.