ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΑΠΟΛΥΣΗ?

ΝΑΥΑΓΕΙ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ
September 11, 2018
ΕΙΜΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΛΥΣΑ ΕΓΚΥΟ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΛΟΓΟ. ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟ?
September 11, 2018
Share

Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας μπορεί να είναι

είτε τακτική, είτε έκτακτη, ανάλογα με τη βούληση του εργοδότη. Η ουσία της  διαφοροποίησης αυτής εντοπίζεται στην υποχρέωση του εργοδότη προς αποζημίωση. Εφόσον o εργοδότης επιλέξει την τακτική καταγγελία, πρέπει να προειδοποιήσει εγγράφως τον εργαζόμενο για την ημερομηνία λύσης της σύμβασης εργασίας, και να καταβάλλει το μισό της νόμιμης αποζημίωσης κατά την ημέρα που έχει καθοριστεί για τη λύση της σύμβασης. Αντίθετα, αν επιλέξει την έκτακτη καταγγελία, δεν υποχρεούται να τηρήσει καμία προθεσμία, αλλά οφείλει ολόκληρη την αποζημίωση. Τέλος, όσον αφορά τους εργατοτεχνίτες, ανεξάρτητα από τον τρόπο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, οφείλεται ολόκληρη η αποζημίωση σε κάθε περίπτωση.