ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ