ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΛΥΘΩ ΟΣΟ ΒΡΙΣΚΟΜΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ;

ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
July 11, 2019
ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΙΕΤΙΕΣ; ΘΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ;
July 12, 2019
Share

Συνήθως ο εργοδότης προσφεύγει στη διαθεσιμότητα

ως εναλλακτικό μέτρο σε σχέση με την καταγγελία των συμβάσεων εργασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσει μια προσωρινή οικονομική δυσχέρεια.

Άρα η θέση σε διαθεσιμότητα δε λύει τη σύμβαση εργασίας αλλά την αναστέλλει. Ωστόσο τυχόν απόλυση είναι δυνατή τόσο μετά το τέλος του χρόνου της διαθεσιμότητας όσο και κατά τη διάρκεια αυτής, εφόσον ο εργοδότης καταβάλλει τη νόμιμη αποζημίωση.

Μάλιστα ο χρόνος της διαθεσιμότητας θεωρείται ως χρόνος πραγματικής απασχόλησης και συνυπολογίζεται για τον χρόνο υπολογισμού της αποζημίωσης.