ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ;

Share

Η κύρια και βασική υποχρέωση του εργαζομένου από τη σύμβαση εργασίας του με τον εργοδότη,

είναι η συγκεκριμένη παροχή όπως περιγράφεται στη σύμβαση εργασίας που υπογράφηκε.

Δεν ενδιαφέρει το αποτέλεσμα που έχει η εργασία αυτή, ακόμα και αν είναι αρνητικό.

Η μόνη περίπτωση που τιμωρείται ο εργαζόμενος είναι η περίπτωση της σκόπιμης πρόκλησης ζημίας του εργοδότη.