ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ;

ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΣΗ: ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
May 22, 2019
ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ;
May 25, 2019
Share

Η κύρια και βασική υποχρέωση του εργαζομένου από τη σύμβαση εργασίας του με τον εργοδότη,

είναι η συγκεκριμένη παροχή όπως περιγράφεται στη σύμβαση εργασίας που υπογράφηκε.

Δεν ενδιαφέρει το αποτέλεσμα που έχει η εργασία αυτή, ακόμα και αν είναι αρνητικό.

Η μόνη περίπτωση που τιμωρείται ο εργαζόμενος είναι η περίπτωση της σκόπιμης πρόκλησης ζημίας του εργοδότη.