ΑΠΛΗΡΩΤΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ. ΔΙΑΤΑΓΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑ 1 ΜΗΝΑ