ΕΙΜΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ. ΤΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΘΑ ΕΧΕΙ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΟΥ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΟΥ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ;

ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ
October 22, 2019
Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
October 22, 2019
Share

Κατά το άρθρο 20 του Ν. 4387/2016,

προκειμένου να υπάρξει μείωση της σύνταξης σε ποσοστό 60%, θα πρέπει ο συνταξιούχος να αναλάβει εργασία/ιδιότητα/ δραστηριότητα, για την οποία είναι υποχρεωτική η ασφάλιση στον ΕΦΚΑ.

Ωστόσο, στην περίπτωση της συμμετοχής σε Ανώνυμη Εταιρεία(Α.Ε.), η ασφάλιση στον ΕΦΚΑ είναι προαιρετική. Αυτό ισχύει τόσο για τον μέτοχο Ανώνυμης Εταιρείας(Α.Ε.), ο οποίος κατέχει λιγότερο από το 3% του μετοχικού κεφαλαίου, αλλά συμμετέχει στο Δ.Σ. της εταιρείας, όσο για τον μέτοχο που κατέχει  περισσότερο από το 3% του μετοχικού κεφαλαίου, χωρίς όμως να συμμετέχει στο Δ.Σ.

Επομένως, η συμμετοχή συνταξιούχου σε Α.Ε. δε θεωρείται απασχόληση

και δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί απασχόλησης συνταξιούχων. Αυτό σημαίνει ότι στις παραπάνω περιπτώσεις συνταξιούχων-μετόχων, δεν υπάρχει μείωση της σύνταξης.