Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ: ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
September 11, 2018
Η ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ;
September 11, 2018
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
September 11, 2018
Η ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ;
September 11, 2018
Share

Οποιαδήποτε δαπάνη του εργοδότη για την εκπαίδευση του εργαζόμενου,

ώστε να είναι περισσότερο αποτελεσματικός στην εργασία του, δεν μπορεί να αναζητηθεί μετά την αποχώρηση του εργαζόμενου από την εργασία του. Στην πράξη βέβαια, πολλές εταιρείες καταρίζουν συμβάσεις που προβλεπουν το αντίθετο. Ως εκ τούτου, καταρχήν, ο εργαζόμενος που οικειοθελώς αποχωρεί, δεν έχει υποχρέωση να επιστρέψει κανένα ποσό εκπαίδευσης που τυχόν δαπάνησε ο εργοδότης για την εκπαίδευσή του.