Η ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ
January 28, 2021
ΒΡΟΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΗΜΕΡΑ!
January 29, 2021
ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ
January 28, 2021
ΒΡΟΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΗΜΕΡΑ!
January 29, 2021
Share

Ο βαθμολογικός υποβιβασμός του εργαζομένου ή η αφαίρεση καθηκόντων του, χωρίς να δικαιολογείται από λόγους που ανάγονται στο πρόσωπο του εργαζομένου

(πχ τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος, πλημμελή εκπλήρωση καθήκοντος) και χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη συμβατική πρόβλεψη, προκαλεί την ηθική βλάβη του μισθωτού ανεξάρτητα από το αν συνεπάγεται και τη μείωση των αποδοχών του, δηλαδή την υλική του ζημία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο υποβιβασμός του μισθωτού (από προϊστάμενος σε υφιστάμενος) αποτελεί και προσβολή της προσωπικότητας του, λόγω της ηθικής και επαγγελματικής του μείωσης.

Ωστόσο, δεν προκαλεί ηθική βλάβη η αφαίρεση καθηκόντων που είχαν ανατεθεί στον εργαζόμενο προσωρινά.

Η εν λόγω μεταβολή πρέπει να έχει χαρακτήρα μόνιμο.