ΙΣΧΥΕΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΟΥ;

ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΡΓΙΑ
October 21, 2019
ΕΠΕΛΑΥΝΟΥΝ ΤΑ ΡΟΜΠΟΤ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
October 21, 2019
Share

Στο  άρθρο 34 του Πτωχευτικού Κώδικα ορίζεται ότι,

με την κήρυξη της πτώχευσης δε λύεται η σύμβαση εργασίας.

Συνεπώς η διακοπή των εργασιών της επιχείρησης του εργοδότη συνεπεία της πτώχευσής του, δεν συνεπάγεται αυτομάτως και τη λύση των συμβάσεων εργασίας που υπάρχουν με τους μισθωτούς του, αλλά αυτές εξακολουθούν να ισχύουν όπως προηγουμένως.

Στην περίπτωση δε που η επιχείρησή του συνεχίζεται από τον σύνδικο της πτώχευσης, κατά τα προβλεπόμενα στον Εμπορικό Νόμο, ο τελευταίος υποχρεούται να τηρήσει τις νόμιμες διατυπώσεις της απόλυσης.

Ωστόσο, η μετά την κήρυξη της πτώχευσης απόλυση θα είναι έγκυρη και χωρίς να καταβληθεί η αποζημίωση.