ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΟΣ Ο ΕΠΑΝΑΠΡΟΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΜΟΥ;

B840713C8838A1D679AB64941117F351
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΟΥΖΟΣ: «ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΑ» ΣΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
September 11, 2018
ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΘΕΩΡΗΣΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ ΩΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ;
September 11, 2018
Share

Κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 154 του Υπαλληλικού Κώδικα,

ο υπάλληλος απολύεται, δηλαδή λύεται αυτοδικαίως η εργασιακή του σχέση με το δημόσιο, αν καταργηθεί η θέση στην οποία υπηρετεί. Στην τελευταία παράγραφο του ίδιου άρθρου, ορίζεται ότι ο υπάλληλος δικαιούται να επαναδιοριστεί, εάν επανασυσταθεί η ίδια ή όμοια θέση μέσα σε ένα έτος από την απόλυσή του. Η ανωτέρω προθεσμία μάλιστα είναι αποκλειστική. Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 4 του Συντάγματος καθιερώνεται και προστατεύεται η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, συνέπεια δε αυτής της προστασίας είναι ότι, σε περίπτωση κατάργησης της θέσης του υπαλλήλου, μπορεί μεν αυτός να απολυθεί ή να τοποθετηθεί σε άλλη υπηρεσία, σε περίπτωση όμως που η καταργηθείσα θέση ανασυσταθεί ή συσταθεί άλλη όμοια από άποψη αντικειμένου θέση, εντός εύλογου χρόνου από την κατάργηση της παλιάς, αναβιώνει το δικαίωμα του υπαλλήλου για την θέση αυτή και η Διοίκηση υποχρεούται να επαναδιορίσει ή να επανατοποθετήσει τον απολυμένο υπάλληλο.