ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ Η ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ ΑΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ;

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
October 15, 2020
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΣΚΟΥΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΕ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
October 16, 2020
Share

Σε κάθε περίπτωση αλλαγής του προσώπου του εργοδότη με οποιοδήποτε τρόπο, υπάρχει αυτοδίκαιη υποκατάσταση του νέου εργοδότη στις υφιστάμενες εργασιακές σχέσεις, καθώς και απαλλαγή του προηγούμενου εργοδότη για το διάστημα που έπεται μετά τη μεταβολή.

Πρόκειται για μια πρόβλεψη που αποσκοπεί στην εξασφάλιση των δικαιωμάτων των μισθωτών από τη σύμβαση εργασίας. Περαιτέρω, ορίζεται ρητά ότι, μετά τη μεταβίβαση, ο διάδοχος εργοδότης εξακολουθεί να τηρεί τους όρους εργασίας που προβλέπονται από συλλογική ή ατομική σύμβαση εργασίας, από κανονισμούς εργασίας, ακόμα κι από επιχειρησιακή συνήθεια.

Επομένως, εάν ο διάδοχος εργοδότης μεταβάλλει μονομερώς τους εργασιακούς όρους (ως προς τον χρόνο, τον τρόπο, τον τόπο παροχής εργασίας, το μισθό κλπ) υφίσταται μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων της σύμβασης εργασίας.