ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΙ ΡΕΠΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΣ 3 ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΣΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ

ΗΜΕΡΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ Η 26Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
September 11, 2018
ΑΝΕΡΓΙΑ – ΕΡΓΑΣΙΑ – ΑΠΕΡΓΙΑ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
September 11, 2018
Share
Τις δύο Κυριακές προ των Χριστουγέννων,

δηλ.  στις 17 και 24 Δεκεμβρίου αντίστοιχα αλλά και στις 31 Δεκεμβρίου, τελευταία Κυριακή του χρόνου, θα κληθούν να εργαστούν οι απασχολούμενοι στα εμπορικά καταστήματα.
Αυτό επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία καθορίζοντας πλαίσιο ωραρίου για τις παραπάνω Κυριακές από 11:00 έως 20:00 (άρθρο 23 παρ. 1 του ν.  2224/1994) καθώς και πλαίσιο για την αμοιβή και τα ρεπό (άρθρο 2 του ν. 435/1976 και παράγραφος 1 του άρθρου 10 του ΒΔ  748/1966, Υπουργικές Αποφάσεις υπ’ αριθμ. 8900/46 και 25825/51).
Προβλέπονται συγκεκριμένα:
–  Ως προς την αμοιβή, προσαύξηση 75% επί της νόμιμης ημερήσιας αμοιβής
και
– Ως προς τα ρεπό, χορήγηση αναπληρωματικής ημέρας ανάπαυσης διάρκειας 24 συνεχών ωρών κατά την εβδομάδα που ακολουθεί την Κυριακή που εργάστηκαν και όχι την μεθεπόμενη εβδομάδα ή σε άλλο χρονικό σημείο.  Την ημέρα ανάπαυσης ορίζει ο εργοδότης (παρ. 2 άρθρο 10 ΒΔ  748/1966).