ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ;

ΤΙ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ;
September 11, 2018
ΜΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ». ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟ;
September 11, 2018
ΤΙ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ;
September 11, 2018
ΜΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ». ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟ;
September 11, 2018
Share

Απαγορεύεται -καταρχήν- η κατάσχεση των μισθών και των συντάξεων

τόσο από τον εργοδότη, όσο και από τρίτους. Επιτρέπεται όμως εξαιρετικά, μόνο εφόσον πρόκειται για απαίτηση από διατροφή ή για συνεισφορά στις ανάγκες της οικογένειας και σε ποσοστό έως το μισό του ποσού του μισθού ή της σύνταξης ή για απαιτήσεις του δημοσίου μέχρι του 1/4 του ποσού. Αν πρόκειται για ημερομίσθιους εργαζόμενους επιτρέπεται η κατάσχεση του ημερομιθίου τους για χρέη στο δημόσιο μέχρι του 1/5 του ποσού αυτού. Θυμίζουμε, όπως έχουμε ξαναγράψει, ότι στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα επιτρέπεται η κατάσχεση του μισθού τους απεριόριστα από τον εργοδότη τους, για ζημιές που αυτοί προξένησαν με δόλο κατά την εκτέλεση της εργασίας τους.