ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΝΗΘΕΙΑ

ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
September 11, 2018
ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΕ ΜΗΝΥΣΗ: ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ;
September 11, 2018
Share

Με βάση την ίση μεταχείριση ο εργοδότης που χορηγεί την οικειοθελή παροχή στο προσωπικό του,

υποχρεούται για όσο διάστημα τη χορηγεί να μεταχειρίζεται τους εργαζόμενους κατά τον ίδιο τρόπο. Έτσι, αν ο εργοδότης παρά την ύπαρξη μίας διαμορφωμένης πλέον στο χώρο της επιχείρησης συνήθειας με αντικείμενο πρόσθετη χρηματική παροχή, εξαιρεί αυθαίρετα από αυτήν έναν ή περισσότερους εργαζόμενους, τότε αυτοί έχουν αξίωση που στηρίζεται τόσο στην επχειρησιακή συνήθεια όσο και στην αρχή της ίσης μεταχείρισης.