ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ
September 11, 2018
ΑΝΕΡΓΙΑ: ΟΥΤΕ ΣΧΕΔΙΟ, ΟΥΤΕ ΛΕΦΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
September 11, 2018
Share

Από αύριο, 1η Μαρτίου, τίθεται σε εφαρμογή η υποβολή των πινάκων προσωπικού,

ωρών εργασίας και προγραμμάτων εργασίας μόνο ηλεκτρονικά, όπως ορίζει η Υ.Α. 17227/32/22-8-12. Βάσει αυτής της απόφασης, ο εργοδότης πρέπει να υποβάλει ηλεκτρονικά τα εξής έγγραφα: αναγγελία πρόσληψης, πίνακας προσωπικού, αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης, καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου, βεβαίωση/δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου και αναγγελία υπερωριακής απασχόλησης για όλες τις επιχειρήσεις σύμφωνα με το ν. 4093/2012 ΙΑ.13.