ΠΟΤΕ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΑΠΟΛΥΣΗΣ;

Η ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε. ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
September 11, 2018
ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΟΥΜΕ.
September 11, 2018
Share

Η αποζημίωση για την καταγγελία σύμβασης εργασίας

αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη καταβάλλεται κατά την ημέρα λύσης της σχέσης εργασίας. Αυτό συμβαίνει, εφόσον η αποζημίωση δεν είναι μεγαλύτερη από τις αποδοχές έξι μηνών. Διαφορετικά, καταβάλλεται εκείνη την στιγμή το ποσό που αντιστοιχεί στις αποδοχές 6 μηνών και το υπόλοιπο σε δόσεις τριών μηνών. Αν παρέλθει η προβλεπόμενη προθεσμία και ο εργοδότης δεν έχει εκπληρώσει την υποχρέωσή του, γίνεται υπερήμερος ως προς την καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης αμέσως για το ποσό των αποδοχών έξι μηνών και από την λήξη κάθε τριμήνου για τα υπόλοιπα ποσά.