Η ΑΡΓΙΑ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ

ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑ – POURBOIRE ΜΙΣΘΟΣ;
March 19, 2021
ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ. ΠΟΤΕ ΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ;
March 20, 2021
Share

Η 25η Μαρτίου είναι ημέρα υποχρεωτικής αργίας.

Οι μισθωτοί που δεν θα εργαστούν εκείνη την ημέρα δικαιούνται το ημερομίσθιο, εφόσον αμείβονται με αυτό τον τρόπο. Αν αμείβονται με μηνιαίο μισθό, δεν δικαιούνται καμία παροχή. Το ημερομίσθιο της 25ης Μαρτίου το δικαιούνται και οι μισθωτοί που βρίσκονται σε άδεια, εφόσον αμείβονται με ημερομίσθιο, χωρίς όμως να προσμετρήσουν την ημέρα αυτή στις εργάσιμες ημέρες άδειας. Οι αμειβόμενοι με μισθό θα λάβουν τις κανονικές αποδοχές της άδειας, χωρίς πρόσθετο ημερομίσθιο.

Όσοι εργαστούν την 25η Μαρτίου, θα λάβουν προσαύξηση 75% λόγω εργασίας σε ημέρα αργίας.

Επιπλέον, αυτοί δεν δικαιούνται αναπληρωματική εβδομαδιαία ανάπαυση σε άλλη ημέρα της εβδομάδας, αφού τέτοια ανάπαυση έχουν μόνο όσοι εργάζονται τις Κυριακές και όχι όσοι εργάζονται τις ημέρες αργίας.