Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕ

ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.06.2014 ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 2014
September 11, 2018
ΠΩΣ ΑΜΕΙΒΕΤΑΙ ΕΝΑΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ;
September 11, 2018
ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.06.2014 ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 2014
September 11, 2018
ΠΩΣ ΑΜΕΙΒΕΤΑΙ ΕΝΑΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ;
September 11, 2018
Share

Σύμφωνα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων συνεπάγεται κατάργηση κάθε είδους δυσμενούς διάκρισης λόγω ιθαγένειας σχετικά με την απασχόληση και τους λοιπούς όρους εργασίας. Με άλλα λόγια, ο αλλοδαπός εργαζόμενος σε οποιοδήποτε κράτος μέλος πρέπει να απολαμβάνει τα ίδια κοινωνικά και φορολογικά πλεονεκτήματα με τους ημεδαπούς εργαζόμενους. Βάσει της αρχής της ίσης μεταχείρισης, δεν απαγορεύονται μόνο οι εμφανείς διακρίσεις αλλά και κάθε μορφή συγκεκαλυμμένης διάκρισης λόγω ιθαγένειας. O κανόνας αυτός αφορά τόσο τους διακινούμενους εργαζόμενους όσο και τους μεθοριακούς εργαζόμενους που εργάζονται σε άλλο κράτος μέλος από αυτό που διαμένουν.