ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;

ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΩΣ ΓΟΝΕΑΣ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΟΥ;
September 11, 2018
Ο ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΤΥΧΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
September 11, 2018
Share

Το εργατικό δίκαιο επιτρέπει και προβλέπει τη σύναψη σύμβασης εργασίας

για ορισμένο χρονικό διάστημα, που θα είναι και η περίοδος δοκιμασίας του εργαζομένου, ενώ η συνέχιση της απασχόλησής του θα εξαρτηθεί από την καταλληλότητά του για τη θέση, την επίδοσή του μέσα στο συγκεκριμένο διάστημα και την κρίση του εργοδότη. Ο νόμος είναι αυστηρός και συγκεκριμένος ως προς την κρίση του εργοδότη για το αν θα προσλάβει τελικά τον μισθωτό: δεν πρέπει να είναι αυθαίρετη ούτε άδικη, αλλά αντίθετα αντικειμενική και δικαιολογημένη. Αν ο εργοδότης αρνηθεί την πρόσληψη μετά το διάστημα δοκιμασίας ενώ ο εργαζόμενος πληρούσε τις προϋποθέσεις για να πάρει τη θέση, μπορεί να επιδιώξει την πρόσληψή του δικαστικά. Το ίδιο ισχύει κι αν το διάστημα δοκιμασίας περάσει και ο εργοδότης δεν έχει ακόμα προβεί μέσα σε ένα λογικό χρονικό διάστημα στην κρίση αν θα προσλάβει τελικά τον μισθωτό ή όχι.