ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ;

Share

Η άδεια χωρίς αποδοχές (άνευ αποδοχών) είναι

μία μορφή αναστολής της εκτέλεσης της σύμβασης εργασίας.

Ζητείται από τον εργαζόμενο και συμφωνεί σχετικά ο εργοδότης. Δεν είναι δυνατόν ο εργοδότης να υποχρεώσει τον μισθωτό να την λάβει. Κατά την άδεια, ο εργαζόμενος δε λαμβάνει αποδοχές, άρα δεν καλύπτεται και ασφαλιστικά. Η άδεια άνευ αποδοχών δεν προβλέπεται από την εργατική νομοθεσία, αλλά στηρίζεται στην αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων.