ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ;

ΚΑΜΕΡΕΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΟΥ;
September 11, 2018
ΤΙ ΟΡΙΖΕΙ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ;
September 11, 2018
ΚΑΜΕΡΕΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΟΥ;
September 11, 2018
ΤΙ ΟΡΙΖΕΙ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ;
September 11, 2018
Share

Οι εργοδότες που δεσμεύονται από ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις εργασίας

που προβλέπουν το επίδομα αυτό, υποχρεούνται να το καταβάλλουν στους έγγαμους εργαζόμενους. Όσοι όμως εργοδότες δε δεσμεύονται από τέτοιες ΣΣΕ ήδη από τις 12/11/2012 δεν είναι υποχρεωμένοι να το καταβάλλουν πλέον, έστω και αν το κατέβαλαν νωρίτερα της 12/11/2012.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν εργοδότες έχουν συμφωνήσει με το σωματείο της επιχείρησής τους επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας που παραπέμπει στους μισθούς της εθνικής γενικής συλλογικής σύμβασης εργασίας, όπως αυτή ίσχυε κατά την υπογραφή της επιχειρησιακής σύμβασης, τότε εξακολουθούν οι εργοδότες να δεσμεύονται στην καταβολή του επιδόματος γάμου, ανήκουν δεν ανήκουν αυτοί σε εργοδοτική οργάνωση που έχει συνάψει την εθνική γενική ΣΣΕ. Και τούτο διότι, τα συμβαλλόμενα μέρη κατά την υπογραφή της επιχειρησιακής σύμβασης εργασίας καθόρισαν το ύψος των αποδοχών με βάση την τότε ισχύουσα εθνική γενική ΣΣΕ, χωρίς να γνωρίζουν ή να μπορούσαν να προβλέψουν την απαλοιφή του επιδόματος γάμου από αυτήν αργότερα με το νόμο της 12/11/2012. (Αντίθετη άποψη έχει το Υπουργείο Εργασίας σε ερωτηματολόγιο απαντήσεων που η Γ.Γ. αυτού εξέδωσε. Θα το σχολιάσουμε σύντομα.)