ΚΑΜΕΡΕΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΟΥ;

ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΑΠΟΛΥΘΩ, ΕΝΩ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ;
September 11, 2018
ΑΡΡΩΣΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΔΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΕΚ
September 11, 2018
Share

Κατ’ αρχήν, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

μόνο όταν το υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει την συγκατάθεσή του. Ειδικότερα, οι εργαζόμενοι πρέπει να ενημερώνονται για την εισαγωγή και την χρήση μεθόδων ελέγχου και παρακολούθησης στον χώρο εργασίας. Εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, δεν μπορούν να αρνηθούν την συγκατάθεσή τους. Δικαιούνται, βέβαια, να έχουν χώρους που δεν θα ελέγχονται και δεν θα παρακολουθούνται και να ζητήσουν την διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών. Η εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης χωρίς την συγκατάθεση του εργαζομένου, ακόμα κι αν υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες ή και ενδείξεις για την διάπραξη αξιόποινων πράξεων από τον εργαζόμενο είναι παράνομη και καθιστά παράνομη την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την σύσταση και λειτουργία του σχετικού αρχείου.