ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΕΣ. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ;

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ. ΠΟΤΕ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΟΧΙ;
September 11, 2018
ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΡΩΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ
September 11, 2018
Share

Σε περίπτωση εργασιακής σύμβασης

με διακοπές (δηλ. απόλυσης και επαναπρόσληψης του ίδιου εργαζόμενου από τον ίδιο εργοδότη), η αποζημίωση υπολογίζεται βάσει του χρόνου εργασίας που διήρκεσε η τελευταία σύμβαση εργασίας, χωρίς να προσμετράται η προηγούμενη προϋπηρεσία στον ίδιο εργοδότη, στα πλαίσια διαφορετικής εργασιακής σύμβασης.